Vi overholder naturligvis myndighedernes

retningslinjer for COVID -19

 

Alle kursister anbefales at bære masker under

genoplivnings delen på dukkerne.

 

 

Vask hænder – sprit hænder og hold afstand.

 

Hvis du føler dig sløj, syg eller det mindste i

tvivl – så bliv hjemme for din og andres skyld.

Reviderede retningslinjer fra den europæiske førstehjælpsorganisation (ERC) og Dansk førstehjælpsråd giver nu et bud på, hvordan man forholder sig som førstehjælper, hvis man skal give førstehjælp til en bevidstløs person – og samtidig skal passe på risikoen for at blive smittet med COVID-19. Kort fortalt så handler det om at undgå tæt kontakt, give hjertemassage og evt. undlade kunstigt åndedræt, hvis der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19.

Hvis personen er bevidstløs og ikke trækker vejret normalt, skal du straks begynde at give hjertemassage (men først når du har ringet 1-1-2 eller har fået andre til at gøre det). Hidtil har man lært på førstehjælpskurser også at give kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning). Men med corona-situationen taget i betragtning, kan man for sin egen sikkerheds skyld, undlade kunstigt åndedræt, når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19. Du kan således vælge blot at give hjertemassage. Det anbefales endvidere, at man lægger en klud eller lignende over den tilskadekomnes mund og næse, når man giver hjertemassage, for at mindske spredning af luftbårne partikler.